Ken Wheaton Tour Dates
Wednesday, 02/26/20 1855 Saloon, Cottage Grove, WI 6:00 PM-9:00 PM: Solo
Wednesday, 03/04/20 1855 Saloon, Cottage Grove, WI 6:00 PM-9:00 PM: Solo
Wednesday, 03/11/20 1855 Saloon, Cottage Grove, WI 6:00 PM-9:00 PM: Solo
Wednesday, 03/18/20 1855 Saloon, Cottage Grove, WI 6:00 PM-9:00 PM: Solo
Thursday, 03/19/20 Paoli Schoolhouse, Paoli, WI 6:00 PM-8:00 PM: Solo
Wednesday, 03/25/20 1855 Saloon, Cottage Grove, WI 6:00 PM-9:00 PM: Solo
Friday, 03/27/20 The Hop Garden, Paoli, WI 6:00 PM-8:00 PM: Solo
Saturday, 03/28/20 Paoli Schoolhouse, Paoli, WI 6:00 PM-8:00 PM: Solo